ទំនាក់ទំនង
  • Home
  • ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

លេខ ៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ (855) 23 211 141

អ៉ីម៉ែល : info@misti.gov.kh